Avanç sistema votacions

S’ha contractat la creació d’una plataforma de votació externa a l’AVAV, l’accés de la qual als resultats serà exclusiu per al notari encarregat de supervisar tot el procés

  • L’accés dels membres de l’Acadèmia a la plataforma de votació es troba en la web de l’Acadèmia. www.votiweb.org
  • Cada membre rebrà individualment, les claus personals per a procedir a les votacions.
  • En la 1a Ronda de votacions, per a triar les ternes de finalistes, es podran votar fins a 3 candidats per categoria.​
  • Una vegada es vote una de les categories, aquesta quedarà bloquejada i constarà com votada per a l’usuari en qüestió, així successivament es podran votar una a una la resta de les categories.
  • En la 2a Ronda de votacions per a triar els/les guanyadors/as només es podrà votar 1 candidat per categoria.​
  • Igual que en la 1a Ronda, una vegada es vote una de les categories, aquesta quedarà bloquejada i constarà com votada per a l’usuari en qüestió, així successivament es podran votar una a una la resta de les categories.​
  • Les claus d’accés seran les mateixes per a cada membre en les 2 rondes de votacions.

Consulta el Manual d’usuari de la Plataforma de votos.
Votiweb.org